Akut tandvård

Vi  hjälper dig om du har drabbats av akut tandvärk eller om du skadat en tand och snabbt behöver vård. Det är viktigt att du inte väntar för länge med att söka vård, värken blir sällan bättre. Om du väntar för länge med att söka vård för din skadade tand kan det istället leda till svårare och permanenta skador. 

Vår målsättning är att snabbt ta hand om dig och erbjuda dig en tid så snart som möjligt.

Ring oss genast vid akuta besvär 0370-163 00.